Počinju prijave za organizaciju takmičenja u 2021

Svi klubovi koji žele da organizuju takmičenja i koji smatraju da ispunjavaju usloveorganizacije neka popune upitnik i dostave overen dopis na email predsednika ilisekretara saveza. Neka navedu za šta apliciraju da organizuju (Državno bench press,Državno powerlifting, kup u bench press-u, kup u powerlifting-u). Konačnu odluku o dodeliorganizacije i broju takmičenja doneće Upravni odbor PSS nakon […]