Članstvo u Powerlifting savez Srbije

Powerlifting savez Srbije želi da pomogne i da zaštiti sve sportske klubove, kao i da objednini sve klubove u jednstvenu celinu, kako bi powerlifting sport bio prepoznatljiv i na većem nivou.

Svi klubovi koji žele biti članovi saveza moraju uplatiti članarinu od 5000 dinara na račun saveza, u poziv na broj napisati matični broj kluba. Popunitit pristupnicu u dva primerka koju možete preuzeti ovde i kopiju rešenja iz APR-a poslati na adresu saveza Francusak 26, 11000 Beograd. 

Odluka o izmeni visini clanarine donesena je 28.01.2017. godine na godisnjoj skupstini  Powerlifting saveza Srbije.

Usluge Powerlifting saveza Srbije prema klubovima su:

* Licenciranje trenera – Na osnovu Zakona o sportu svi klubovi i stručna lica koja rade u oblasti sporta moraju imati dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog saveza prepoznatog od strane ministarstv omladine i sporta Republike Srbije, u ovom slučaju Powerlifting savez Srbije.

* Pomoć pri otvaranju novog powerlifting kluba – obuhvata izradu celokupne dokumentacije za otvaranje novog kluba

* Pomoć oko izrade osnovinih dokumenata – obuhvata izradu kompletne dokumentacije za sportsku inspekciju i inspekciju rada.

* Projekti za dobijanje financijskih sredstava od strane lokalne samouprave – obuhvata pomoć pri pisanju projekata za dobijanje sredstava od strane lokalne samouprave i prateću dokumentaciju.

* Finansijski konsalting – obuhvata finansijsko vođenje kluba, knjigovodstvene usluge po povlašćenoj ceni, kao i završne finansijske izveštaje.

* Osiguranje – obuhvata usluge povlašćenog osiguranja.

* Lekarski pregled – obuhvata organizovan zdrastveni pregled svih zaposlenih i takmičara.

* Organizacija stručnih seminara – obuhvata mogućnosti organizovanja seminara o powerlifting sportu i ishrani u vašem klubu.

* Organizacija takmičenja – obuhvata pomoć pri organizaciji takmičenja.

* Medijska promocija kluba – obuhvata predstavljenje kluba na zvaničnoj stranici saveza www.spf.rs u okviru klubovi, gde su predstavljeni osnovni podaci kluba i njihov logo. Takođe pri izradi polugodišnjih Biltena postoji mogućnost medijske promocije kluba, koji se promoliše kod svih bitnih institucija vezanih za sport.

* Besplatni Bilteni – Bilteni se izdaju na svakih 6 meseci. U Biltenima je predstavljem rad Powerlifting saveza Srbije, takmičenja koja su se održaala, rezultati naših takmičara, člankovi o zdravom životu i ishrani, kao i člankovi i Bilteni (Newslatter) Internacionle powerliftig federacije (IPF).

* Pomoć za ulazak kluba u sportski savez lokalne samouprave – obuhvata sastavljanje celokupne dokumentacije za ulazak u sportski savez vaše lokalne samouprave i unapređenje vašeg statusa u lokalnoj samoupravi, kao i proširenje powerlifting sporta na teritoriji vaše opštine.

 
     beogradskioglasi.com      beogym.rs      nfas.eu