loading

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Contacts

U toku je registracija/preregistracija takmičara koja traje do 01.03.2022. godine.Molimo klubove da dostave spisak takmičara(OBRAZAC 2 , koji je poslat na mail) na e-mail adresu takmicarska@spf.rs. U obrascu dva navodite spisak svih takmičara. Na kraju obrazac overiti pečatom kluba i poslati na navedenu e-mail adresu saveza koji dalje obrađuje takmičarska komisija PSS. 

Obrasci za registraciju i preregistraciju takmičara.

  • LINK-REGISTRACIJA
  • LINK-PREREGISTRACIJA
  • Popunjene,skenirane  i pečatirane obrasce i pratecu dokumentaciju poslati na mail takmicarska@spf.rs
  • Registracija se odnosi na nove takmičare koji do sada nisu nastupali na takmičenjima u okviru PSS-je ,dok se Preregistracija odnosi na takmičare koji prelaze u drugi klub.
  • Naknada za registraciju/preregistraciju iznosi 500,00 dinara  po takmičaru u skladu sa registracionim pravilnikom.Naknada se uplaćuje na račun PSS 165-22101-90 . Klubovi koji registruju maloletne takmičare ne plaćaju registraciju savezu.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

gymster-subscribe-image
newsletter pretplata
Budite u toku sa radom saveza,praćenjem izveštaja putem emaila.