loading

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Contacts

Izuzeće za terapeutsku upotrebu (TUE) važi za sve supstance ili metode koje se nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava a koje sportista mora da uzima zbog određenog stanja ili bolesti.

Sportisti se može odobriti korišćenje zabranjenih supstanci i/ili metoda koje se
nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava u terapijske svrhe (TUE), u slučaju kada za to postoji jasna i nužna medicinska potreba (indikacija).

Koji su kriterijumi za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu?

 

TUE se odobrava isključivo ako sportista može da dokaže da je svaki od sledećih kriterijuma zadovoljen:

  • Neuzimanje zabranjenih supstanci ili metoda značajno bi pogoršalo zdravlje sportiste
  • Terapijsko korišćenje zabranjenih doping supstanci i/ili metoda neće izazvati nikakvo dodatno poboljšanje sportskih sposobnosti
  • Ne postoji adekvatna terapijska alternativa zabranjenoj doping supstanci i/ili metodi
  • Neophodnost korišćenja zabranjenih doping supstanci i/ili metoda nije posledica njihovog prethodnog neterapeutskog korišćenja

Kome sportista treba da prijavi TUE?

 

Zahtev za odobravanje TUE može se podneti samo jednoj nadležnoj antidoping organizaciji.

Sportisti međunarodnog ranga zahtev za odobravanje TUE podnose nadležnom međunarodnoj sportskom savezu.

Sportisti nacionalnog ranga podnese zahtev za odobravanje TUE Antidoping agenciji Republike Srbije koja ima Odbor za odobravanje izuzetaka za terapeutsku
upotrebu.

Svetska antidoping agencija ima pravo da preispita, na sopstvenu inicijativu, i preinači odluku TUE Odbora o odobrenju TUE bilo kom sportisti, međunarodnog ili
nacionalnog ranga, ukoliko ona ne odgovara međunarodnim standardima za
TUE odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

Informacije o TUE na WADA sajtu: www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/therapeutic-u…

 

Naredno takmičenje

BUDITE DEO SAVEZA

Svi klubovi koji žele biti članovi saveza moraju uplatiti članarinu od 7500 dinara na račun saveza. Popunitit pristupnicu koju možete preuzeti ovde i kopiju rešenja iz APR-a poslati na adresu saveza Vidikovački venac 80b, 11090 Beograd.

gymster-subscribe-image
newsletter pretplata
Budite u toku sa radom saveza,praćenjem izveštaja putem emaila.