loading

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Contacts

POWERLIFTING SPORT

Powerlifting savez Srbije isključivo funkcioniše na osnovu Tehničkih pravila koje je izdala Internacionalna Powerlifting Federacija.

Powerlifting je sport snage i sastoji se iz tri discipline – lifta odnosno tri različita dizanja tegova. U liftove ubrajaju se: čučanj, bench press i mrtvo dizanje.

Takmičar na osnovu tri pokušaja u sva tri lifta dostiže maksimalnu težinu dizanja. Maksimalna težina u sva tri lifta omogućava konačni “TOTAL” postignute težine na osnovu koga se dobija krajnji rezultat.

Takmičari se često nazivaju lifterima što u grubom prevodu znači “DIZAČ”. Llifteri mogu da se takmiče u dve kategorije sa opremom ili bez opreme. Detaljan opis tamičenja sa ili bez opreme nalizi se u Tehničkim pravilima koje je propisala Internacionalna Powerlifting Federacija (IPF).

Svaki lift ima posebnu tehniku izvođenja.

ČUČANJ
Čučanj se izvodi tako što dizač tj.lifter stoji uspravno i sa postolja, koji je namenjen za šipku i željenu težinu tegova, polako šipku sa tegovima stavlja na svoja ramena. Kada lifter se odvoji od postolja i bude spreman za izvođenje glavni sudija daje znak “Skuat”. U tom trenutku lifter se spušta u čučanj. Kada glavni sudija kaže “Rack” lifter se diže i vraća se u prvobitan uspravan položaj i vraća šipku na postolje. Na osnovu izvođenja lifta sudije daju znak da li je lit nio uspešan ili neuspešan.

BENCH PRESS
Bench press je veoma specifičan lift. On se izvodi na klupi na kojoj je takmičar legao na leđa, a noge su savijene u kolenima i stopala moraju da dodiruju pod. Lifter uz pomoć pomagača uzima šipku sa tegovima željene težine.kada glavni sudija da znak “Start” lifter polako spušta šipku na svoje grudi. Sudijskim znakom “Press” lifter sa grudi podiže željenu težinu i mora da ima zaljučane laktove. Nakon toga glavni sudija daje znak “Stalak” I lifter vraća šipku sa tegovima na stalak od klupe.

MRTVO DIZANJE
Mrtvo dizanje je jednini lift koji ne zahteva nikakvo postolje niti pomagača. Pored šipke sa tegovima željene težine veoma je bitna podloga na kojoj se izvodi lift. Podloga mora da bude čvrsta i ravna dimenzije 2,5 x 2,5 m (minimum) ili 4,0 x 4,0 m (maksimum). Visina podloge ne sme da bude ceća od 10 cm od poda. Lifter na podlozi je uspravnog položaja dok se šipka sa tegovima nalazi ispred njega. Lifter se savija blago u kolenima i hvata šipku sa tegovima. Kada od glavnog sudije dobije znak “Start” on diže šipku sa tegovima i stavlja je na svoje butane. Posle toga na sudijski znak “Down” lifter spušta šipku sa tegovima na podlogu. Na osnovu izvedenog lifta sudije procenjuju da li je lift uspešan ili neuspešan.

Ukoliko je neuspešan lift sudije dižu crveni, plavu ili žutu zastavicu. Detaljan opis neuspešnih liftova se nalazi u tehničkim pravilima IPF-a.

KATEGORIJE U POWERLIFTING SPORTU

U powerlifting sportu mogu da se takmiče i muškarci i žene. Zbog toga je napravljena kategorizacija posebno za žene i posebno za muškarce. Kategorije su pored podele na polove podeljene na starosne kategorije i kategorije telesne težine.

Starosna kategorija

Konkurentska podizanja biće ograničena na takmičare koji imaju 14 godina i više.

Kategorije telesne težine

 

ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

 Takmičenja mogu da se organizuju u kategoriji sva tri lifta ili u kategoriji samo jednog lifta. U Srbiji i u Svetu najčešće se organizuju takmičenja u powerliftingu, gde su uključena sva tri lifta i u Bench press-u kao pojedinačnom liftu.

Pored organizatora na takmičenjima prisutni su predsedik Powerlifting saveza Srbije, kao i članovi Upravnog odbora Powerlifting saveza Srbije. Oni se staraju pored sudija da takmičenje protekne po svim propisanim tehničkim pravilima.

Pre samog takmičenja lifteri se mere kako bi se odredila njihova telesna težina. Na osnovu telesne težine i starosnih godina takmičari se svrstavaju u kategorije. Najbitnija kategorija na samom početku je kategorija telesne težine, na osnovu kojih se prave grupe takmičara po kojem redu će se voditi takmičenje. Merenje se najčešće obavlja dva sata pre samog početka takmičenja.  

Kada se odrede kategorije i grupe voditelj kreće sa otvaranjem samog takmičenja. Voditelj na početku takmičenja najavljuje pun naziv takmičenja i svečano ga otvara. Predstavlja organizatora, predsednika Powerlifting saveza Srbije i sudije koji će da sude. Na takmičenjima sude troje sudija od kojih je jedan Glavni sudija.                 

Nakon toga isčitavaju se grupe kojim redom će ići protokol takmičenja i samim tim tako se takmičari spremaju za izvođenje svojih liftova. Posle objašnjenja protokola Glavni sudija daje kratko objašnjenje izvođenja lifta. Kada su takičari upućeni u celokupnu proceduru takmičenja počinje takmičenje.

Tokom merenja takmičari su prijavili svoju težinu za prvi pokušaj izvođenja lifta. Ukoliko je prvi lift pravilno izveden onda je lift USPEŠAN. Ukoliko je bilo grešaka pri izviđenju lifta ili dizač nije mogao da digne zadatu težinu lift je NEUSPEŠAN.

Kada takmičar završi sa prvim liftom ima 60 sekundi da prijavi kod zapisničkog stola težinu za drugi pokušaj. Ukoliko je prvi pokušaj bio uspešan za drugi pokušaj lifteri prijavljuju veću težinu. Kada je prvi lift neuspešan za drugi lift se prijavljuje ista težina kao i prvi put. Kod prijavljivanja težine takmičari isključivo prijavljuju veću težinu u drugom ili trećem pokušaju nikako ne smeju da prijave manju težinu od prvog pokušaja.

Drugi lift se izvodi isto kao i prvi lift. Takođe posle drugog lifta dizač ima 60 sekundi da prijavi željenu težinu za treći lift. Pored prijavljivanja trećeg lifta takmičari naglašavaju da li je obaranje nekog od nacionalnih ili internacionalnih rekorda ili čak svog ličnog rekorda.

Kada se završi treći lift dobija se konačan rezultat. Konačan rezultat se dobija na osnovu najveće uspešno podignute težine. Ukoliko takmičar nije uspeo ni jednom da podigne željenu težinu onda se on automatski stavlja na najniži rang.

Na osnovu konačnog rezultata prvo se dodeljuju diplome i medalje prema kategoriji telesne težine, a nakon toga se dodeljuju diplome i medalje prema starosnoj kategoriji za juniore, seniore i veterane.

Organizator dodeljuje i specijanlu nagradu, a to je nagrada za Apsolutnu kategoriju. Apsolutna kategorija se dodeljuje takmičaru za najveću podignutu kilažu. Takođe organizator obezbeđuje i nagradu za najbolje plasiran sportski klub na takmičenju. Najbolje plasiran sportski klub je onaj koji ima najviše osvojenih pre svega zlatnih medalja tj.najviše prvih mesta.

Ukoliko je takmičenje u bench press-u onda se samo izvodi jedan lift u tri pokušaja. Međutim ukoliko je takmičenje u powerliftingu onda se prvo izvodi čučanj u tri pokušaja, drugi je bench press u tri pokušaja i treći lift je mrtvo dizanje takođe u tri pokušaja.

Konačan rezultat u powerliftingu se dobija kada se najveće podignute težine iz sva tri lifta saberu. U powerliftingu konačan rezultat se naziva »TOTAL«. Takmičar koji je podigao najveću težinu osvaja prvo mesto u svojoj kategoriji.

 

gymster-subscribe-image
newsletter pretplata
Budite u toku sa radom saveza,praćenjem izveštaja putem emaila.