loading

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Contacts

Na osnovu člana 27 Zakona o sportu i člana 27, 28, i 29 Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, kao i člana 32 Zakona o visokom obrazovanju, Powerlifting savez Srbije i Alfa BK Univerzitet raspisuju:

K O N K U R S

za upis kandidata na Program stručnog osposobljavanja III nivoa stručne osposobljenosti (u trajanju od 240 časova) za:
▪ zanimanje – instruktor u sportu (powerlifting) i zvanja u okviru navedenog zanimanja – sportski instruktor
▪ zanimanje – menadžer u sportu (powerlifting) i zvanja u okviru navedenog zanimanja – operativni sportski menadžer

Sve informacije možete dobiti na email: aleskandramiss@gmail.com i jelenabrkulj_bps@yahoo.com

Sve informacije u vezi dokumentacije i prijave možete preuzeti na sajtu/licenciranje
(od ovde napravi relaciju da se otvori deo za licenciranje gde ima konkurs i prijava)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

gymster-subscribe-image
newsletter pretplata
Budite u toku sa radom saveza,praćenjem izveštaja putem emaila.