Potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta za sport i turizam Novog Sada i Poverlifting saveza Srbije

Predmet Ugovora je saradnja ugovornih strana u oblasti neformalnog obrazovanja, a u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, odnosno osposobljavanja – trenera, instruktora, sudija, sportskih menadžera, organizatora sportskog poslovanja i drugih, u skladu sa potrebama Saveza. Prijave su preko Fakulteta. ПДФ

Takmičarski kalendar 2020

Naredbom Vlade Srbije, od 01. juna 2020. godine, dozvoljeno je okupljanje do 100 lica u zatvorenom i 1000 lica na otvorenom prostoru. I dalje važi obaveza o pridržavanju i poštovanju zaštitnih mera. Na sportskim takmičenjima može prisustvovati veći broj lica uz rastojanje od najmanje 1 metar. U skladu sa tim objavljujemo takmičarski kalendar koji uključuje […]