Potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta za sport i turizam Novog Sada i Poverlifting saveza Srbije

Predmet Ugovora je saradnja ugovornih strana u oblasti neformalnog obrazovanja, a u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, odnosno osposobljavanja – trenera, instruktora, sudija, sportskih menadžera, organizatora sportskog poslovanja i drugih, u skladu sa potrebama Saveza. Prijave su preko Fakulteta. ПДФ