Počinju prijave za organizaciju takmičenja u 2021

Svi klubovi koji žele da organizuju takmičenja i koji smatraju da ispunjavaju uslove organizacije neka popune upitnik i dostave overen dopis na email predsednika ili sekretara saveza. Neka navedu za šta apliciraju da organizuju (Državno bench press, Državno powerlifting, kup u bench press-u, kup u powerlifting-u). Konačnu odluku o dodeli organizacije i broju takmičenja doneće […]