loading

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Contacts

У току је регистрација/пререгистрација такмичара која траје до 01.03.2024. године.Молимо клубове да доставе списак такмичара(OBRAZAC 2) на e-mail адресу takmicarska@spf.rs. У обрасцу 2 наводите списак свих такмичара. На крају образац оверити печатом клуба и доставити на  e-мејл адресу савеза који даље обрађује такмичарска комисија  ПСС. 

Обрасци за регистрацију и пререгистрацију такмичара.

  • LINK-REGISTRACIJA
  • LINK-PREREGISTRACIJA
  • Попуњене,скениране  и печатиране обрасце и пратецу документацију послати на маил takmicarska@spf.rs
  • Регистрација се односи на нове такмичаре који до сада нису наступали на такмичењима у оквиру ПСС-је ,док се Пререгистрација односи на такмичаре који прелазе у други клуб.
  • Накнада за регистрацију/пререгистрацију износи 500,00 динара  по такмичару у складу са регистрационим правилником.Накнада се уплаћује на рачун ПСС 165-22101-90 . Клубови који региструју малолетне такмичаре не плаћају регистрацију савезу.
  • Накнада за израду такмичарске књижице износи 1000,00 динара и уплаћује се на рачун савеза.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

gymster-subscribe-image
newsletter pretplata
Budite u toku sa radom saveza,praćenjem izveštaja putem emaila.